Darse de alta na ANPA

Para darte de alta como socio, tes que:

  1. Formulario Alta Socio 2021-2022. Descarga AQUÍ o formulario de inscrición e envíao debidamente cumplimentado por correo electrónico á dirección da Anpa anpadosanmartinho@gmail.com 
  2. Pagar a cota anual, por transferencia bancaria á conta da ANPA: ES32 2080 5140 9630 4000 5590. (Indicar no concepto: “Cota ANPA + Nome e apelidos do neno/nenos”).

Importe a ingresar: 

  • 20 € (un só fillo no colexio)
  • 30 € (dous o máis fillos no colexio)