Darse de alta na ANPA

Para darte de alta como socio, tes que:

  1. Formulario Alta Socio 2020-2021. Descargarte este formulario e entregalo cumplimentado nunha das seguintes formas:
  • Preferentemente, será enviado por correo electrónico a: anpadosanmartinho@gmail.com
  • Envialo por WhatsApp ao 629099297 (Teresa Barreiro, Presidenta da Anpa)

2. Pagar a cota anual, por transferencia bancaria á conta da ANPA: ES32 2080 5140 9630 4000 5590. (Indicar no concepto: “Cota ANPA + Nome e apelidos do neno/nenos “

Cuantía da cota para o curso 2020-2021, derivada da situación excepcional COVID_19:

  • Os alumnos e alumnas do CEIP San Martiño que xa foran socios deste Anpa no pasado curso 2019-2020, NON pagarán cota.
  • Os novos alumnos e alumnas que pasen a formar parte desta Anpa este curso… 10 €/neno

En ambos casos é imprescindible entregar o formulario de inscripción  debidamente cuberto e asinado.