Convocatoria de Reunión de Inicio de Curso 2017-2018

A Xunta Directiva da ANPA San Martiño Salcedo, na xuntanza celebrada o 4 de setembro de 2017, adoptou o acordo de convocar Asemblea Xeral Ordinaria que terá lugar o vindeiro xoves 21 de setembro de 2017 ás 19.30 horas en primeira convocatoria, e ás 20:00 horas en segunda convocatoria, no domicilio da asociación, sito no colexio San Martiño de Salcedo (Pontevedra), e de conformidade co seguinte Orde do Día:

1.- Lectura e aprobación acta xunta anterior.

2.- Aprobación de contas anuais exercicio 2016.

3.- Establecemento das cotas para o curso 2017-18.

4.- Relación de actividades extraescolares a organizar para o curso 2017-18.

5.- Rolda de intervencións.

Notas:

1.- Co fin de facilitar a asistencia de todos os interesados, haberá servizo de ludoteca para que poidades traer con vos aos vosos fillos e fillas.

2.- A documentación para a aprobación de contas atópase a disposición de todos os asociados, as cales haberán de poñerse en contacto co Tesoureiro para examinala con anterioridade á data sinalada para a súa aprobación.

3.- Con carácter previo á Asemblea Xeral, ás 19:00 horas procederase por parte dos responsables da empresa Rockbotic a informar sobre o contido da actividade extraescolar de Robótica que se pretende ofertar este curso.